. В трьох пронумерованих пробірках без етикеток, містяться натрій карбонат, натрій

   бромід,натрій йодид.За допомогою яких хімічних реакцій можна розпізнати ці речовини?

   Складіть план розпізнавання та відповідні рівняння реакцій в йонно-молекулярній формі.

. В трьох пронумерованих пробірках без етикеток, містяться:натрій хлорид, натрій сульфат,

   цинк хлорид.За допомогою яких хімічних реакцій можна розпізнати ці речовини? Складіть

   план розпізнавання та відповідні рівняння реакцій в йонно-молекулярній формі.

20. В трьох пронумерованих пробірках без етикеток, містяться: ферум (II) сульфат, сульфатна

   кислота, ферум (II) хлорид. За допомогою яких хімічних реакцій можна розпізнати ці

   речовини?  Складіть план розпізнавання та відповідні рівняння реакцій в йонно-молекулярній

  формі.

  Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4(осадок)

  SO4(2-) + Ba(2+) = BaSO4

  H2SO4 + BaCl2 = 2HCl + BaSO4(осадок)

  В три пробирки добавляем соляную кислоту. Там, где находится карбонат натрия выделится углекислый газ. Это качественная реакция на карбонат -ион.

  В три пробирки с растворами солей добавляем раствор щелочи. В пробирке, где находится сульфат железа (II)  выпадет зеленоватый осадок гидроксида железа(II), который со временем буреет. Это качественная реакция на ион железа(2+).

  В три пробирки с растворами солей добавляем раствор хлорида бария. В пробирке, где находится cерная кислота выпадет белый осадок сульфата бария. Это качественная реакция на сульфат-ион.

  FeSO4 + 2NaOH  = Na2SO4 + Fe(OH)2(осадок)

  SO4(2-) + Ba(2+) = BaSO4

 • №1.

  Na(+) + Cl(-) + Ag(+) + NO3(-) = Na(+) + NO3(-) + AgCl

  В три пробирки с растворами солей добавляем раствор щелочи. В пробирке, где находится хлорид цинка  выпадет белый осадок гидроксида цинка, который при избытке щелочи растворяется. Это качественная реакция на ион цинка.

  Cl(-) + Ag(+) = AgCl

  NaBr + AgNO3 = NaNO3 + AgBr(осадок)

  NaI + AgNO3 = NaNO3 + AgI(осадок)

  CO3(2-) + 2H(+)  =  CO2 + H2O

  Na(+) + I(-) + Ag(+) + NO3(-) = Na(+) + NO3(-) + AgI

  Zn(2+) + 2Cl(-) + 2Na(+) + 2OH(-) = 2Na(+) + 2Cl(-) + Zn(OH)2

  ZnCl2 + 2NaOH  = 2NaCl + Zn(OH)2(осадок)

  2Na(+) + CO3(2-) + 2H(+) + 2Cl(-) = 2Na(+) + 2Cl(-) + CO2 + H2O

  В три пробирки с растворами солей добавляем раствор нитрата серебра. В пробирке, где находится хлорид железа(II) выпадет белый творожистый осадок хлорида серебра. Это качественная реакция на хлорид-ион.

  Cl(-) + Ag(+) = AgCl

 • FeCl2 + 2AgNO3 = Fe(NO3)2 + 2AgCl(осадок)

  Br(-) + Ag(+) = AgBr

  2Cl(-) + 2Ag(+) = 2AgCl

  В три пробирки с растворами солей добавляем раствор хлорида бария. В пробирке, где находится сульфат натрия выпадет белый осадок сульфата бария. Это качественная реакция на сульфат-ион.

  NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl(осадок)

  2Na(+) + SO4(2-) + Ba(2+) + 2Cl(-) = 2Na(+) + 2Cl(-) + BaSO4

  Na(+) + Br(-) + Ag(+) + NO3(-) = Na(+) + NO3(-) + AgBr

  №3.

  I(-) + Ag(+) = AgI

  Fe(2+) + SO4(2-) +  2Na(+) + 2OH(-) = 2Na(+) + SO4(2-) + Fe(OH)2

  №2

  2H(+) + SO4(2-) + Ba(2+) + 2Cl(-) = 2H(+) + 2Cl(-) + BaSO4

  Zn(2+) + 2OH(-) = Zn(OH)2

  Fe(2+) + 2OH(-) = Fe(OH)2

  В три пробирки с растворами солей добавляем раствор нитрата серебра. В пробирке, где находится хлорид натрия выпадет белый творожистый осадок хлорида серебра. Это качественная реакция на хлорид-ион.

  В три пробирки с растворами солей добавляем раствор нитрата серебра. В пробирке, где находится бромид натрия выпадет желтоватый осадок бромида серебра. Это качественная реакция на бромид-ион.

  Fe(2+) + 2Cl(-) + 2Ag(+) + 2NO3(-) = Fe(2+) + 2NO3(-) + 2AgCl

  Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2(газ) + H2O

  В три пробирки с растворами солей добавляем раствор нитрата серебра. В пробирке, где находится йодид натрия выпадет желтый осадок йодида серебра. Это качественная реакция на йодид-ион.