Як зробити повний синтаксичний розбір речення

  • Пдкреслть головн та другорядн члени речення у дужках зазначити яке це речення:розповдне,питальне чи спонукальне ,окличне чи неокличне , просте чи складне (одна граматична основа - пдмет та присудок, чи дв) , поширене чи непоширене ( наявнсть другорядних членв речення ),двоскладне чи односкладне (якщо пдмет, присудок,то двоскладне).ускладнене чи неускладнене(звертання,однордн члени речення ,звороти та н.)