Фразеологізми зі словом голова

  • Вилетло з голови - забути.
    Бгти стрмголов - швидко.
    Тримати в голов - запамятати.
    Ламати голову - думати над чимось складним.
    Голова, два вуха - пронедалеку людину.