Звуковий аналіз слова бур'ян

  • Б У Р " Я Н - 2склади, 5букв, 6звукв (бурйан)
    - о - = о -
  • Бурян б у р й а н-5 букв,6 звукв,2 склади.